Data Center

COMEL-IT świadczy pełen wachlarz usług, związanych z kolokacją, telekomunikacją oraz transmisją danych.

Fundamentalne zasady naszej działalności to:

Najwyższa niezawodność

W naszej firmie znajdują się urządzenia szkieletowe wielu sieci i operatorów. Przerwy w dostępie do usług są niedopuszczalne, dlatego też wyznajemy zasadę „zera kompromisów” w budowie i utrzymaniu krytycznych instalacji. Stosujemy sprzęt najlepszych producentów, zapewniamy jego fachową obsługę i monitoring. W każdym przypadku dysponujemy sprzętem zastępczym, a wszystko to dla zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

Najlepsi specjaliści

kapitał ludzki to jedna z największych wartości Comel-IT. Nasi pracownicy to zgrany zespół wybitnych ekspertów, inżynierów, administratorów i operatorów. Każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie, a poprzez stały rozwój zawodowy, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego personelu.

Szybkość działania

specjalizujemy się w projektach, gdzie istotne jest szybkie działanie - takich jak pomoc Klientom w przywracaniu ciągłości usług lub migracje środowisk serwerowych. W większości przypadków, jesteśmy w stanie uruchomić usługę kolokacji lub transmisji danych w ciągu zaledwie kilku godzin. Również wszelkie procesy decyzyjne zostały w naszej firmie skrócone do minimum. W większości przypadków negocjacja i podpisanie stosownej umowy handlowej może nastąpić w ciągu kilku godzin od nawiązania pierwszego kontaktu.

Usługi na miarę potrzeb

dostarczamy usługi przygotowane specjalnie pod kątem potrzeb naszych Klientów. Nasi eksperci podchodzą do każdego zadania z ogromnym zaangażowaniem i starają się zaproponować rozwiązania w danej sytuacji optymalne.

Warunki techniczne serwerowni

Pomieszczenia kolokacyjne

Główna serwerownia Comel-IT została zaprojektowana z uwzględnieniem rosnących wymagań dla instalacji serwerowych oraz zbudowana od podstaw w precyzyjnie dobranym miejscu. Dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań, przygotowane zostało w pełni zabezpieczone środowisko dla kolokacji najbardziej wymagających instalacji serwerowych i telekomunikacyjnych.

Podłoga techniczna

Pomieszczenie wyposażone jest w podłogę techniczną o rastrze płyt 600 x 600 mm, podniesioną na wysokość 50 cm nad poziom stropu. Podłoga posiada podwyższoną odporność ogniową REI60 oraz wykładzinę antyelektrostatyczną w jasnym kolorze.

Klimatyzacja

W serwerowni zastosowany został nowoczesny system klimatyzacji precyzyjnej, zapewniający właściwą temperaturę oraz wilgotność powietrza. Szafy klimatyzacyjne pracują w konfiguracji redundantnej i dysponują odpowiednim zapasem mocy. Schłodzone powietrze wtłaczane jest pod podłogę techniczną, skąd za pomocą kratek wentylacyjnych dostarczane jest przed szafy serwerowe. Optymalnie dobrany układ szaf w serwerowni zapewnia powstawanie tzw. korytarzy "zimnych" i "gorących", co przekłada się na uzyskanie wysokiej sprawności całego systemu chłodzenia oraz dostarczanie do kolokowanych urządzeń odpowiedniej ilości chłodnego powietrza. Szafy klimatyzacji komunikują się ze sobą za pośrednictwem wydzielonej sieci przemysłowej, co zapewnia szybką reakcję układu na zmiany warunków pracy oraz możliwość pełnego monitoringu systemu przez naszych operatorów.

Bezpieczeństwo pożarowe

Serwerownia nadzorowana jest przez dedykowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru, współpracujący z automatycznym systemem gaszenia ognia. Zastosowany typ środka gaśniczego jest w pełni bezpieczny dla pracujących pod napięciem urządzeń, jak również dla ludzi przebywających w pomieszczeniu. Stosowany przez nas środek gaśniczy nie stanowi również zagrożenia dla środowiska naturalnego i nie ma wpływu na efekt cieplarniany. Centrala przeciwpożarowa serwerowni połączona jest dodatkowo z systemem zarządzania budynkiem oraz z systemem automatycznego powiadamiania Straży Pożarnej o wykryciu zagrożenia pożarowego.

Zasilanie

W naszej serwerowni zasilanie zapewniają w sumie aż cztery przyłącza średniego napięcia do dwóch miejskich ringów energetycznych. Układy automatyki SZR sterują zasilaniem doprowadzonym z dwóch stacji Trafo o mocy 1,6 MVA każda, zasilających agregat prądotwórczy. Podstawowa stacja UPS składa się z trzech jednostek wysokiej mocy, pracujących w trybie zrównoleglenia dla zachowania odporności na awarie oraz zwiększenia dostępnej mocy. Stacja UPS wyposażona jest w redundantny system klimatyzacji oraz niezależne, stałe urządzenie gaśnicze. Ze stacji UPS zasilanie doprowadzone jest do głównej rozdzielni zasilającej, a dalej do rozdzielni elektrycznych niskiego napięcia w pomieszczeniach kolokacyjnych. Cały układ zasilania zaprojektowany został z uwzględnieniem możliwości przyszłej rozbudowy, a do budowy rozdzielni zasilających wykorzystano aparaturę najwyższej jakości czołowych światowych producentów.

Usługi przechowywania danych

Hosting

Serwer dedykowany

Serwer wirtualny

Kolokacja szaf

Kolokacja serwerów i urządzeń

Administracja serwerami

Usługi dla operatorów

Węzeł sieci

Dostęp do sieci Internet

Wirtualna krosownica