Fundusze europejskie

 


firma Comel Tomasz Hinz realizuje projekt pn „Wzrost konkurencyjności firmy Tomasz Hinz Comel poprzez stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego wspólnej realizacji procesów biznesowych” dofinansowanego w ramach działania 02.02 – Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

całkowita wartość projektu 2 319 300,00 PLN
kwota dofinansowania ze środków europejskich 783 399,02 PLN