System ppoż Polon

Przeznaczenie systemu Polon 4000

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 jest zestawem urządzeń, przeznaczonym do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Umożliwia ochronę średnich, dużych i bardzo dużych obiektów, takich jak: biurowce, szpitale, teatry, obiekty handlowe, magazynowe i przemysłowe. Doskonale nadaje się do stosowania w „inteligentnych budynkach” ze względu na zdolność do przekazywania dużej ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru, a także do systemów monitoringu pożarowego.
POLON 4000 jest systemem wykrywania pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazującym na koncepcji inteligentnej współpracy pomiędzy wszystkimi elementami, które go tworzą. Zastosowany unikalny protokół transmisji sygnałów w pętlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów liniowych, pozwalają na interaktywną współpracę, zarówno elementów liniowych z centralą, jak i elementów liniowych między sobą. Taka filozofia systemu wykrywania pożaru daje niespotykane dotąd możliwości precyzyjnej, automatycznej analizy zachodzących zjawisk w chronionym obiekcie.

 

obraz116

 

 

Cechy systemu Polon 4000

obraz118
  • Spełnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnościowe, stawiane nowoczesnym systemom wczesnego wykrywania pożarów, określone w najnowszych edycjach norm europejskich serii EN 54.
  • Jest oparty o szereg 4040 niskoprofilowych, procesorowych czujek pożarowych reagujących na różne czynniki pożarowe, powstające podczas pożaru. Szereg 4040 to wielostanowe czujki analogowe z opcją programowego (z poziomu centrali) ustawiania ich czułości. Ta opcja umożliwia dostosowanie szybkości reakcji systemu wykrywania pożaru do zachodzących w otoczeniu czujek zjawisk.
  • Umożliwia współpracę central sygnalizacji pożarowej POLON 4900 i POLON 4500 ze sobą, w hierarchicznej, pierścieniowej strukturze, tworząc sieć zbudowaną aż z 31 urządzeń. Dzięki temu można elastycznie projektować system ochrony w obiektach bardzo dużych lub rozproszonych w terenie. Połączenia między centralami można realizować nowoczesnym traktem światłowodowym lub zwykłym kablem miedzianym.