Profil firmy

COMEL – ZAUFANY PARTNER W BIZNESIE IT

Opieramy się na zaufaniu. Comel dostarcza kompleksowych rozwiązań w zakresie informatyki, łączności i telekomunikacji. Lata doświadczeń i obecności na rynku sprawiły, że wypracowaliśmy standardy i procedury gwarantujące naszym Klientom bezpieczeństwo i zapewniające ciągłość pracy.
Uznane na rynku standardy jakości świadczonych usług, takie jak umowa, zapewniająca właściwy poziom usług (SLA – Service Level Agreement), pozwalają na zoptymalizowanie jakości czasu, dostępu i kosztów odpowiednich usług IT.

Usługi informatyczne – koncepcja oparta na stałej współpracy i poziomie dostępu sprawdziła się. Grupa doświadczonych inżynierów, będąca w dyspozycji, czuwa nad ciągłym działaniem systemu informatycznego naszych Klientów. Zakres naszej pracy to nie tylko opieka, ale także projektowanie systemów informatycznych, późniejsze wdrażanie, a także nadzór nad ich sprawnym działaniem. Jako element kultury przedsiębiorstwa nasi Inżynierowie Informatycy posiadają fachową wiedzę z zakresu księgowości, kadr i płac, sprzedaży, a także bezpieczeństwa sieciowego czy monitorowania i nadzoru pracy.
Współpraca poparta kontraktem serwisowym pozwala nam nie tylko świadczyć usługi na życzenie Klienta, ale wytwarza dla nas pole do stosowania naszych zasad utrzymania i konserwacji przestrzeni IT przedsiębiorstwa.

Mowa tutaj nie tylko o przeglądzie stanowisk komputerowych, kondycji systemu operacyjnego czy sprawności urządzeń biurowych. Niemniej istotne kwestie to kopie zapasowe danych przedsiębiorstwa, kwestia bezpieczeństwa pracy w Internecie czy legalność oprogramowania. Wiadomo, że prowadząc działalność w określonej branży rynku nie można, a przynajmniej jest ciężko nadzorować i posiadać bieżącą wiedzę nad stanem tych istotnych zagadnień. Dobrze jest posiadać zaufanego partnera, który nas w takich kwestiach w sposób profesjonalny wyręczy.

Posiadany przez nas dział techniczny realizuje kwestie rozbudowy sieci czy instalowania takich rozwiązań jak systemy kontroli czasu pracy, systemy monitoringu i systemy alarmowe. Dział programowania, złożony z pięciu Inżynierów Programistów, dostosuje posiadane oprogramowanie tak, aby spełniało ono możliwie najlepiej potrzeby przetwarzania informacji z użyciem systemu informatycznego.