System kontroli dostępu i rejestracja czasu pracy

Firma Comel oferuje innowacyjne systemy kontroli dostępu dla Twojego biura. Łącząc system alarmowy z Kontrolą Dostępu zyskujesz skuteczniejszą ochronę mienia lub poufnych danych, decydując kto ma dostęp do poszczególnych pomieszczeń. Dostęp może być kontrolowany za pomocą kodu PIN, karty dostępu lub cech biometrycznych. Karty dostępu mogą również służyć jako imienne identyfikatory dla pracowników lub gości. System możesz rozszerzyć o Rejestrację Czasu Pracy Twoich pracowników.

 

Wdrażamy systemy kontroli, które pozwalają:

  • w pełni zarządzać strefami dostępu
  • przypisywać uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników oraz dla całych grup
  • zarządzać systemem z dowolnego miejsca za pomocą komputera PC
  • monitorować w czasie rzeczywistym wejścia i wyjścia użytkowników oraz informacje o nieuprawnionym dostępie
  • przeglądać i filtrować zdarzenia oraz eksportować raporty do wielu formatów (XML, CSV)
  • powiadamiać o zdarzeniach za pomocą poczty e-mail
  • tworzyć harmonogramy dostępu (np. dostęp tylko w dni robocze, ograniczony dostęp w weekend)
  • zintegrować system KD z systemem monitoringu, z systemem alarmowym jak również z systemem automatyki budynkowej
  • stworzyć aktywną mapę obiektu pozwalającą śledzić aktualny status poszczególnych przejść.