Umowy serwisowe

Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, a jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Dzięki temu, umowa serwisowa jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy.

Proponowana naszym Klientom opieka na bazie Umowy Serwisowej zawiera pakiet godzin i gwarancję czasu reakcji. Stała umowa serwisowa przeznaczona jest przede wszystkim dla tego grona Klientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jest krytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. W ramach umowy serwisowej Zleceniodawca otrzymuje ustalony pakiet pomocy (brązowy, srebrny, złoty, platynowy), do wykorzystania przy pracach administracyjnych i pomocy technicznej oraz gwarantowane czasy reakcji serwisu dla poszczególnych poziomów awarii.

 

agreement

 

Korzyści z wybrania umowy serwisowej

Umowa serwisowa pozwala na:

  • obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego,
  • gwarancję czasów reakcji serwisu,
  • dostęp do pomocy Help Desk,
  • wysoki poziom dostępności specjalistów IT,
  • możliwość stałego monitoringu stanu infrastruktury oraz wczesnej detekcji nieprawidłowości.

 

Jak działa nasz dział wsparcia technicznego?

Pracownikiem koordynującym pracę pracowników działu wsparcia jest dyspozytor, który odbierając telefony oraz reagując na zgłoszenia przesyłane poprzez pocztę email od naszych Klientów, decyduje o poziomie ważności zadania, według określonych kryteriów:  awaria, praca planowa, wycena itd.

Dyspozytor wyznacza i planuje wykonanie pracy, wybierając najlepszego pracownika spośród dostępnych informatyków i inżynierów specjalistów. Mamy różnych Klientów, każdy ma swoje indywidualne problemy i potrzeby. W związku z tym także poziom świadczenia usług został wystopniowany poprzez ofertę odpowiednich pakietów wsparcia i zakresu obowiązków, wchodzących w dane pakiety. Nasi Klienci mają także możliwość zdalnego połączenia się naszym działem pomocy technicznej i uzyskania pomocy online, która z racji na jej formę jest dostępna niemal od ręki.

Zadaniem działu wsparcia jest zapewnienie nieprzerwanej pracy naszym Klientom i umożliwienie im skupienia się na ich podstawowej działalności. Zagadnień informatycznych w firmie w tych czasach jest dużo, zarówno małe firmy jak i te większe potrzebują okresowo specjalistycznych usług. Aby zapewnić Państwu możliwość wspierania się, niezależnie od potrzeby, jednym kontrahentem, tak dopasowaliśmy zakres kompetencji naszych pracowników, aby niezależnie od problemu, znaleźli Państwo pomoc w naszej firmie. Tak więc niezależnie czy jest to problem z podpisem elektronicznym, urządzeniem fiskalnym, stroną internetową, utratą danych, systemem finansowo-księgowym czy sprzedażowym –wybierając pakiet umowy serwisowej, mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony specjalisty. Warto dodać, że pomoc pracowników naszej firmy jest dostępna stale, 365 dni w roku, również w krytycznych przypadkach w niedziele i święta – to ważne z punktu widzenia zapewnienia ciągłości pracy.

 

Korzyści z posiadania wybranych pakietów wsparcia technicznego

Rodzaj produktu Brązowy Srebrny Złoty Platynowy
Wsparcie techniczne Tak Tak Tak Tak
Czas reakcji serwisu Do 24h Do 8h Do 4 h Niezwłocznie
Sprzęt zastępczy na czas naprawy
(w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 48 godzin)
 – Tak Tak Tak
Dostępność po godzinach pracy  – Tak Tak Tak
Serwis oprogramowania użytkownika
(aktualizacje, naprawy, konserwacje, rozbudowa)
 – Tak
(na żądanie)
Tak Tak
Konserwacja sprzętu  – Tak Tak
Zarządzanie oprogramowaniem
(Usługi profesjonalnego doradztwa w zakresie licencjonowania oprogramowania, zapewnienie legalności Przedsiębiorstwa)
 – Tak Tak
Archiwizacja danych  – Tak
Audyt bezpieczeństwa
(stały nadzór sieci klienta pod kątem bezpieczeństwa)
Tak