Systemy alarmowe

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. centrale alarmowe firmy SATEL. To nowoczesne i zaawansowane urządzenia, pozwalające zrealizować nie tylko najwyższej klasy systemy zabezpieczeń, ale także kontrolę dostępu i funkcje automatycznego sterowania "inteligentnego budynku". Ich konstrukcja wykorzystuje doświadczenie zebrane przez firmę SATEL w trakcie kilkunastu lat projektowania uznanych i niezawodnych elektronicznych urządzeń alarmowych.

Systemy alarmowe i automatyka

Niezawodny system alarmowy oferuje przede wszystkim bezpieczeństwo. Funkcjonalność centrali alarmowej można wykorzystać również do realizacji systemów inteligentnego domu. Dzięki połączeniu wygodnego i intuicyjnego sterowania systemem z możliwościami, oferowanymi przez dodatkowe komunikatory i moduł INT-KNX, zrealizować można system, którego funkcjonalność ograniczona będzie jedynie wyobraźnią projektanta. Połączenie wysokiej klasy systemu alarmowego z wszechstronną automatyką jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających użytkowników oczekujących więcej, niż tylko podstawowej funkcjonalności.

Systemy zintegrowane

Z myślą o projektantach, poszukujących profesjonalnych rozwiązań zapewniających najwyższej klasy bezpieczeństwo, powstały centrale spełniające wymagania zawarte w najnowszych europejskich normach dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3). Dostępny wybór urządzeń pozwala precyzyjnie dopasować zasoby sprzętowe do specyficznych wymagań konkretnej inwestycji, co przyczynia się do oszczędności finansowych. Dzięki połączeniu funkcjonalności kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania bieżące utrzymanie systemu jest znacznie łatwiejsze i efektywniejsze. Liczne certyfikaty potwierdzają wysoką klasę zabezpieczenia oferowanych urządzeń.

Centrale alarmowe

Centrale alarmowe INTEGRA umożliwiają realizację systemu łączącego funkcje alarmowe oraz automatyki domowej. Dodatkowo, opcjonalny moduł pozwala uzupełnić tak skonfigurowany system o elementy automatyki, pracujące w europejskim standardzie KNX. W efekcie otrzymać można system o szerszej funkcjonalności niż w przypadku zastosowania odrębnych rozwiązań.

Łatwość użytkowania

System alarmowy powinien być łatwy w obsłudze. Tylko wtedy można w pełni skorzystać z jego zalet. Z tego powodu, podczas projektowania systemów INTEGRA, duży nacisk został położony na stworzenie intuicyjnego systemu obsługi, przyjaznego wszystkim użytkownikom.

Z myślą o obsłudze przez osoby starsze lub dzieci, wprowadzone zostały liczne udogodnienia. Możliwość sterowania systemem za pomocą kart zbliżeniowych, zastępujących wpisywanie haseł na klawiaturze czy z użyciem pilotów zdalnego sterowania, podobnie jak w alarmach samochodowych, to tylko niektóre z nich. Łatwość obsługi staje się szczególnie istotna w przypadku systemów zintegrowanych. Z myślą o takich właśnie rozwiązaniach, opracowany został manipulator dotykowy INT-TSI, który pozwala wykorzystać potencjał systemu inteligentnego, umożliwiając prostą i intuicyjną obsługę nawet najbardziej skomplikowanych funkcji.

Wygodne sterowanie zdalnie i lokalnie

Manipulator dotykowy INT-TSI służy nie tylko do włączania i wyłączania dozoru, ale przede wszystkim oferuje wygodne rozwiązanie sterowania urządzeniami automatyki systemu INTEGRA oraz urządzeniami KNX. Korzystanie z możliwości oferowanych przez centrale INTEGRA jest wygodne nawet wtedy, gdy użytkownik znajduje się poza domem. Za pomocą aplikacji MobileKPD-2 Pro uruchomionej na smartfonie, można nie tylko włączać i wyłączać czuwanie, ale także sterować wszystkimi urządzeniami automatyki domowej.

Rozbudowa przewodowa i bezprzewodowa

System INTEGRA pozwala na rozbudowę w dowolnym momencie, przy użyciu specjalnych modułów rozszerzeń lub z wykorzystaniem urządzeń bezprzewodowych. Pozwala to nie tylko zwiększyć liczbę możliwych do podłączenia czujek, ale także rozbudować funkcjonalność czy ułatwić codzienną obsługę systemu.

Możliwość dodawania nowych funkcji

Nieustanne prace inżynierów firmy SATEL owocują opracowywaniem nowych wersji oprogramowania central INTEGRA. Uzupełniają one bogatą funkcjonalność o nowe możliwości oraz obsługę dodatkowych urządzeń współpracujących z centralą. Konstrukcja central INTEGRA pozwala na aktualizację oprogramowania w dowolnym momencie, bez konieczności demontażu centrali – za pomocą podłączonego komputera.

Centrale alarmowe

System alarmowy MICRA zaprojektowany został przede wszystkim z myślą o ochronie małych obiektów. Możliwość zastosowania bezprzewodowych czujek ruchu i kontaktronowych, zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem, a bezprzewodowe czujki dymu i zalania mogą zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Obsługa systemu za pomocą pilotów, bezprzewodowego manipulatora czy telefonu komórkowego jest prosta i intuicyjna.

Niezawodna komunikacja

Moduł MICRA wyposażony jest w komunikator GSM/GPRS, za pomocą którego może on nie tylko realizować powiadamianie o zdarzeniach za pomocą wiadomości SMS, ale także przekazywać informacje do centrum monitoringu firmy, zajmującej się ochroną. Możliwe jest również zdalne sterowanie za pomocą SMS, dzięki któremu można nie tylko załączać i wyłączać czuwanie, ale nawet sterować urządzeniami podłączonymi do modułu. Unikalną cechą modułu MICRA jest możliwość akustycznej weryfikacji alarmu, czyli zdalnego podsłuchania przez telefon tego, co dzieje się w chronionym obiekcie. Dzięki temu istnieje możliwość zdalnej oceny przyczyny ewentualnego sygnału o alarmie i uniknięcia zbędnych kosztów, związanych z niepotrzebną interwencją.

Łatwość montażu i konfigurowania

Dzięki wykorzystaniu łączności bezprzewodowej, montaż systemu MICRA jest maksymalnie uproszczony. Kompletny system alarmowy można zainstalować w niecałą godzinę. Konfigurowanie modułu MICRA nie wymaga umiejętności programowania złożonych central alarmowych. Chcąc skonfigurować moduł, wystarczy podłączyć go odpowiednim kablem do komputera oraz uruchomić przeznaczoną do tego aplikację. Oprogramowanie, służące do tego celu, pozwala w łatwy i szybki sposób dopasować działanie modułu do własnych potrzeb, np. zaprogramować numery telefonów, dodać nowe czujki czy skonfigurować piloty zdalnego sterowania.

Wejścia analogowe

Obsługa wejść analogowych otwiera szereg nowych zastosowań dla modułu MICRA. Dzięki tej funkcji, moduł może z powodzeniem nadzorować pracę różnych urządzeń przemysłowych, zwłaszcza umieszczonych w oddalonych budynkach technicznych. Moduł MICRA może realizować funkcje telemetryczne, okresowo przesyłając informacje o wartościach sygnałów napięciowych na jej wejściach analogowych. Ponadto, odpowiednio skonfigurowany moduł MICRA może powiadomić o przekroczeniu krytycznych wartości określonych parametrów procesowych (np. temperatury, ciśnienia, obrotów), reprezentowanych za pomocą sygnału napięciowego.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Moduł MICRA oraz INTEGRA charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i przemyślane rozwiązania techniczne. Oznacza to nie tylko gwarancję bezawaryjnej eksploatacji, ale także odpowiedni poziom zabezpieczenia. Cyfrowa bezprzewodowa transmisja z dynamicznie zmiennym kodem uniemożliwia proste „podrobienie” kodu pilota i wyłączenie czuwania przez osoby nieupoważnione. Innym przykładem użytych rozwiązań technicznych jest automatyczna diagnostyka głównych elementów systemu, dzięki której system jest w stanie wykryć i poinformować np. o awarii sieci, czy konieczności wymiany akumulatora lub baterii.

Cechy systemów alarmowych firmy SATEL

  • Połączenie systemu alarmowego i automatyki domowej
  • Wizualizacja stanu systemu alarmowego na wyświetlaczach KNX
  • Zdalna wizualizacja stanu systemu KNX w programie GuardX
  • Podniesienie komfortu życia z wykorzystaniem inteligentnych technologii
  • Wygodne zdalne sterowanie za pomocą smartfonów
  • Wybór scen świetlnych na manipulatorze sensorycznym za pomocą pojedynczego polecenia
  • Sterowanie oświetleniem, wentylacją i ogrzewaniem
  • Oszczędność energii dzięki inteligentnemu zarządzaniu
  • Możliwość użycia zarówno z nowymi, jak i istniejącymi instalacjami

Możliwości wykorzystania systemów alarmowych firmy SATEL

Sterowanie oświetleniem

Wykorzystując dostępne moduły KNX sterujące oświetleniem można wygodnie aranżować sceny świetlne w pomieszczeniach, w których domownicy spędzają dużo czasu. W zależności od indywidualnych potrzeb, można nie tylko włączać i wyłączać wybrane grupy lamp, ale także regulować ich jasność.

Sterowanie ogrzewaniem

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem zapewnia nie tylko wygodę, ale i realne oszczędności energii. Łatwo można skonfigurować system INTEGRA tak, aby z chwilą włączenia czuwania, klimatyzacja została wyłączona a ogrzewanie przełączone w tryb ekonomiczny..

Sterowanie roletami i zasłonami

Dostępne moduły KNX pozwalają na sterowanie roletami zewnętrznymi czy żaluzjami tak, aby regulować ilość światła zewnętrznego, docierającego do pomieszczeń. Dostępne są nawet karnisze z napędem, dzięki którym możliwe jest samoczynne odsłanianie zasłon.

Sterowanie bramą garażową

Centrale INTEGRA, stanowiące trzon systemu automatyki, mogą zapewnić komfort również wokół domu. Dzięki dostępnym funkcjom, mogą one sterować np. otwieraniem bramy wjazdowej na posesję czy bramy garażowej. Do ich otwierania można skorzystać zarówno z uniwersalnych pilotów zdalnego sterowania, jak i telefonu komórkowego. Pozwala to ograniczyć ilość noszonych ze sobą urządzeń.

Sterowanie nawadnianiem

Inteligentny system może też zadbać o kondycję zieleni. Za pomocą centrali INTEGRA sterować można różnymi urządzeniami, zapewniającymi nawadnianie zieleni, np. zraszaczami podlewającymi trawnik. W podobny sposób można zapewnić nawadnianie roślin zgromadzonych w ogrodzie zimowym, wyposażonym w elektrycznie sterowane zawory, które sterują nawadnianiem.

Symulacja obecności domowników

Podczas dłuższej nieobecności, system alarmowy zbudowany na bazie central INTEGRA, potrafi symulować obecność domowników, co może zniechęcić potencjalnego włamywacza. Istnieje możliwość automatycznego sterowania światłem, zgodnie z zaprogramowanymi schematami czasowymi lub w reakcji na określone zdarzenia (np. w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym).