Wsparcie techniczne dla firm

Czym jest OUTSOURCING IT?

W celu optymalizacji kosztów obsługi informatycznej oraz dążenia do zapewnienia odpowiedniej jakości i ciągłości wsparcia technicznego, firmy i przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po outsourcing IT. Usługa ta polega na zleceniu działań informatycznych firmie zewnętrznej. Jest to idealny sposób na obniżenie kosztów utrzymania sprzętu informatycznego. Zlecenie outsourcingu IT firmie zewnętrznej pozwala obniżyć koszty i jednocześnie wciąż korzystać z wyspecjalizowanej kadry informatycznej. Firma świadcząca usługę Outsourcingu upraszcza zarządzanie, nie bierze urlopu, poprzez specjalizację poszczególnych pracowników posiada pracowników posiadających zróżnicowane kompetencje.

Obniż wydatki na IT i pozwól nam pracować dla Ciebie!

 • szybko reagujemy na awarie i usterki
 • rozwiązujemy problemy z oprogramowaniem
 • zarządzamy serwerami Microsoft Windows Server, Unix FreeBSD oraz Linux Debian
 • zabezpieczamy dane przed utratą (kopia zapasowa)
 • tworzymy od podstaw, modernizujemy lub rozbudowujemy sieć komputerową
 • zarządzamy urządzeniami sieciowymi
 • serwisujemy sprzęt komputerowy
 • instalujemy nowe komputery w firmie
 • zabezpieczamy sprzęt przed wirusami, reinstalujemy systemy operacyjne, rozbudowujemy stacje robocze.

Co zyskujesz korzystając z outsourcingu IT w firmie Comel?

 • szybką reakcję naszych inżynierów w przypadku awarii
 • obniżenie i ustabilizowanie kosztów utrzymania systemu informatycznego
 • dostęp do specjalistów z zakresu informatyki
 • wczesne przeciwdziałanie awariom
 • stały monitoring kondycji serwerów i innych istotnych dla pracy firmy systemów
 • szybką pomoc Państwa pracownikom w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem

Jak działa outsorcing IT w Comelu?

Monitorowanie

Zgodnie z harmonogramem sprawdzamy poprawność wykonywanych kopii zapasowych, aktualność systemów serwerowych oraz aplikacji wykorzystywanych przez Klienta. Poprzez wykorzystanie oprogramowania - sprawdzamy stan urządzeń, rejestrujemy ich wykorzystanie oraz obciążenie, dzięki czemu często wiemy wcześniej o potencjalnych awariach.

Bieżące doradztwo

Dzisiaj sprawny i wydajny system informatyczny pozwala na wypracowanie przewagi nad konkurencją. Zagadnienia związane z pełnym jego wykorzystaniem i dostosowanie do potrzeb firmy może znacząco ułatwić pracę i dać dostęp do ważnych informacji. Sprawny system informatyczny to wiele składników. To sprzęt, oprogramowanie, technologie i na końcu, zawsze jednak ludzie.

Pomoc informatyczna

Każdego dnia Państwa pracownicy napotykają problemy związane z oprogramowanie lub sprzętem. Po przekazaniu takiego problemu naszej firmie w krótkim czasie (niejednokrotnie nawet w czasie rozmowy telefonicznej z Państwa pracownikiem) usuwamy zdalnie usterkę lub przyjeżdżamy, aby usunąć usterkę na miejscu. Posiadane oprogramowanie do pomocy zdalnej, skraca czas usunięcia problemu.

Usuwanie awarii

Właściciel naszej firmy mówi, że awaria u naszego Klienta to „nasze pięć minut”, to znaczy szansa na pokazanie, dlaczego warto nas mieć. Dlatego tak wiele starania wkładamy w sprawne jej usunięcie. Uważamy, że system informatyczny to swojego rodzaju „Szara eminencja” każdej firmy, na co dzień niedoceniana ale bardzo ważna - bez niej dzisiejsza firma nie jest w stanie sprawnie funkcjonować, dlatego traktujemy ją bardzo poważnie.

Umowa pozwala na szybką reakcję oraz zapobieganie awariom

Dokumentacja, obowiązek prawny i sprawozdawczość

Kiedy rozpoczynamy współpracę z nowym Klientem mamy pełne ręce pracy. Wycinek przedsiębiorstwa związany z informatyką trafia pod naszą pieczę i procedury z tym związane.

 1. Zaczynamy od przygotowania dokumentacji.
 2. Sprawdzamy każde urządzenie, sprawność, legalność oprogramowania, kondycję, aktualność systemu i programów.
 3. Lokalizujemy istotne dane na komputerach i zasobach sieciowych, a także źródła ich powstawania.
 4. Sprawdzamy czy są one bezpieczne, upewniamy się, że trafiają one w miejsce bezpieczne dla nich.
 5. Sprawdzamy, czy przetwarzanie danych osobowych (które występuje w każdej firmie), odbywa się wewnątrz czy także na zewnątrz firmy, np. poprzez portale pracownicze czy aplikacje dla pracowników w chmurze.
 6. Przygotowujemy i uzupełniamy dokumentację, związaną z przetwarzaniem danych osobowych. Dopełniamy obowiązku rejestracji.
 7. Ze szczególną uwagą przyglądamy się pracy osób i komputerów, na których wykonywane są operacje finansowe. To „miękkie podbrzusze” systemu informatycznego, gdzie liczba zagrożeń związanych z pracą na systemach bankowych on-line jest znaczna, więc stanowiska do takiej pracy i osoby korzystające z takich stanowisk powinni być objęci specjalnym rygorem i podejściem.
 8. Szkolimy personel z zasad bezpiecznego korzystania z poczty email, narzędzi komunikacyjnych, instalowanego oprogramowania, aby dane przedsiębiorstwa były chronione już na podstawowym poziomie.